Projekty

x

2023 Orálněhistorické rozhovory

Přibíráme mezi archivační techniky i metodu orálněhistorických rozhovorů. Vznikají dle metodiky Národního filmového archivu a naši členové prošli půlročním kurzem. Cílem je zaznamenat od dotazovaného i širší kontext jeho života a směřovat ho jen lehce, aby se ukázala i přirozenost jeho projevu. Hotové rozhovory ještě vyžadují přepis a redakci, ale poté jsou umístěny k veřejnému prohlížení.

x

2023 Digitalizace fotografií

V rámci archivce dobové dokumentace vzniká sekce pro digitalizaci audiovizuálních médií. Záznamy herních akcí, interakce s hrami, nebo prostředí, kde jsou vyvíjeny, považujeme za opomíjenou, ale podstatnou součást paratextů. Prvotní motivací bylo získání většího množství tématických fotografií z pozůstalosti Emila Fafka.

x

2022 Zálohování datových nosičů

Nalezli jsme řešení na světové úrovni pro digitalizaci starých datových nosičů, jejihž obsah podléhá zkáze (tzv. bitrot). Zajistili jsme techniku pro práci s disketami, kazetami, a optickými médii. Navázali jsme spolupráci s širší komunitou a aktivně zálohujeme unikátní hry a programy českého a slovenkého původu. Na ByteFestu v roce 2023 jsme naši digitalizační stanici poprvé představili na veřejné akci.

x

2021 Inventarizace sbírky

Započat projekt systématického zadávání předmětů v naší sbírce do vlastního digitálního systému. Do systému inventáře se zadávají metadata o předmětu a jeho původu. Ke kažému předmětu je přiřazena fotografie, dále vytištěn štítek a uložena jeho pozice pro možnosti dohledání. Od roku 2024 je značná část inventáře vedena veřejně a můžete do něj nahlédnout.

x

2021 Sbírka Českých a Slovenských her

Snaha ustanovit veřejně přístupnou sbírku fyzických kopií lokálních her, která není v soukromém vlastnictví. Byla již využita pro fotomateriály v rámci digitální výstavy "8-bit" od Slovenského centra dizajnu.

x

2020 Česko-Slovenská spolupráce

Snaha o rozšíření záběru na Slovenskou Republiku byla posílená úzkou spoluprácí s Univerzitou sv. Cyrila a Metoda v Trnavě, přesněji její Fakultou masmediálnej komunikácie. Společně chceme budovat kvalitní zdroje ohledně herní historie pro využití ve výuce a výzkumu.

x

2020 Museé Bolo

Navázání vztahů v rámci Evropy a využití získaného know-how v prvním mezinárodním projektu který je pod naším spoluvedením. Spolupráce na organizaci a digitalizaci sbírek Švýcarského muzea informačních technologií Museé Bolo.

x

2020 Integrované čipy od Tesly

Zajištění technických informací okolo první Československé komerční hry - Televízního tenisu. Unikátní návrh herního hardwaru od Tesly Piěšťany byl nasnímán mikroskopem a probíhají snahy o převedení do simulátoru.

x

2019 Projekt Ouya

Digitální obchod herní konzole Ouya byl ke konci roku ukončen. Naši členové rozběhli komunitní snahu o reverzní inženýrství serverů, které se díky mnoha nadšeným lidem podařilo a celá platforma tak unikla předčasné smrti.

x

2019 Projekt Game Informer

Výjezd našeho předsedy jako dobrovolníka v rámci aktivit Americké Video Game History Foundation. Bezprecedentní snaha masově digitalizovat herní materiály z archivů redakce herního časopisu Game Informer.

x

2018 ReTrip

První akce spoluorganizovaná naším spolkem, která dala prostor Českým vývojářům promluvit o jejich zkušenostech. Oslava lokální herní historie za sebou má dva úspěšné ročníky.

x

2017 Sbírka herních tiskovin

Archiv tištěných materiálů, které jsou skvělým primárním zdrojem. Později jsme se zaměřili na její kompletaci jako náš první velký cíl. V současnosti se jedná pravděpodobně o nejobsáhlejší sbírku u nás.

x

2016 Národní Muzeum

Zapůjčili jsme výbavu do výstavy "Retro". Spolupráci stále udržujeme a naši členové se podílí na herním obsahu v dalších expozicích.

x

2015 RetroHerna

Spolek, který zajišťuje Herní archiv, začal svojí aktivitu skrze interaktivní muzeum RetroHerna. Více informací najdete na webu projektu.